PergamonHELPDESK

Obrazowanie, interfejs do rejestracji pacjenta, PACS oraz oprogramowanie diagnostyczne tworzą złożone struktury. Ciągła praca tych wszystkich elementów może powodować różnego rodzaju problemy techniczne. Z ekonomicznego jak i medycznego punktu widzenia jest to zjawisko bardzo niekorzystne. Problem, który nie może być szybko jak i profesjonalnie rozwiązany zaczyna generować straty. 

PergamonHELPDESK 3.0 zapewnia bezpośrednie, najszybsze i profesjonalne wsparcie od producenta i jego autoryzowanych partnerów na całym świecie.