Gama produktów dla radiografii cyfrowej jest ogromna. Istniejące systemy rentgenowskie, z ich warunkami przestrzennymi, stosowanymi technikami zapisu i indywidualną przepustowością pacjentów, mogą być wyposażone w konkretne rozwiązania. 

Chcielibyśmy przedstawić kilka sprawdzonych rozwiązań cyfryzacji. Mamy nadzieję, że wzbudzimy Państwa ciekawość. Zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą. Chętnie odpowiemy na pytania.

 

Rozwiązania

Poniżej przedstawiamy kilka sposobów rozwiązań cyfryzacji - dla istniejących systemów, jak również dla kompletnie nowych.

Klasyczny system stół Bucky oraz ścianka

 

 • Uniwersalny, najczęściej używany
 • rozszerzalny z systemami CR i DR, np. w następujących kombinacjach:
  • dla bardzo dużych wydajności z wieloma systemami rentgenów:
   • System płyt obrazowych (CR) z wieloma wejściami kaset
   • bezprzewodowe (Wi-Fi) systemy detekcyjne (DR)
  • dla wysokich i średnich wydajności:
   • Wysokiej jakości system płyt obrazowych (CR) z pojedynczym wejściem kasety
   • bezprzewodowe (Wi-Fi) systemy detekcyjne (DR)
  • dla mniejszych wydajności
   • mniejsze systemy CR
   • przewodowe systemy detekcyjne

 

Wspornik obrotowy

 • ograniczone spektrum technik zapisu - zależnych od sprzętu
 • rozszerzalny w podanej kombinacji:
  • przewodowe detektory (obrazy można otrzymać używając różnych technik zapisu)
  • system bezprzewodowych detektorów (Wi-Fi) z możliwością held shots (mögllichkeit)
  • CR / system płyt obrazowych

 

System z kolumną podłogową

... to nieco inny system rentgenowski. Wyposażony w trwale zainstalowany płaski detektor typu "flat panel", z możliwością nagrywania we wszystkich znanych technikach (zależne od sprzętu).

Detektor oraz system folii zapisowych (CR)

Obie technologie mają swoje miejsce w radiografii cyfrowej. Oba rozwiązania: system płyt obrazowych, jak i detektory mogą przynieść wysokie koszty następcze, albo znacznie je obniżyć. 

System radiografii pośredniej (CR)

Technologia folii zapisowych (radiografia pośrednia) posiada tę przewagę, że można do niej wykorzystać istniejący system rentgenowski. Zamiast błon rentgenowskich używane są wtedy folie zapisowe, które są bardzo czułe na promieniowanie rentgenowskie. Podczas  promieniowania, elektrony są przenoszone na wyższy poziom energetyczny. Następnie wkłada się kasetę do czytnika, który odczytuje zapisane informacje przez laser. Światło, które powstaje podczas tego procesu, jest przetwarzane elektronicznie i  umożliwia zdobycie cyfrowych informacji dotyczących obrazu. Na końcu procesu odczytywania informacje zawarte na płycie zostają usunięte i może ona być wykorzystana do następnego badania. Opisany przebieg jest identyczny prawie we wszystkich systemach.

Zalety: łatwe unowocześnienie istniejącego systemu rentgenowskiego, mały rozmiar kaset, funkcja stitching za pomocą jednego zdjęcia, kasety są łatwe w obsłudze, małe ryzyko upuszczenia kasety

Radiografia bezpośrednia (DR, Detektory)

W porównaniu do systemu radiografii pośredniej, systemy DR nie potrzebują, ani czytnika ani kaset i płyt obrazowych. Rozróżnia się elektroniczne i optyczne systemy detektorowe. Powierzchnia detektora typu "flat panel" składa się z małych elementów obrazu (pikseli). Przy elektronicznych systemach detektorowych promienie rentgenowskie są przetwarzane w elektryczny ładunek przez amorficzny selen. Przy optycznych systemach energia promieni rentgenowskich jest przetwarzana w światło (przez amorficzny krzem), a następnie w ładunek elektryczny.

Zalety:  Natychmiastowa dostępność obrazów

Rozdzielczość zamiast przypuszczeń

 

Akwizycja obrazu / obróbka zdjęć

Różnorodność algorytmów używana do obróbki zdjęć jest ogromna. Udoskonalenia, interpolacje i wygładzenie krawędzi to tylko nieliczne z nich. Najlepiej jest, kiedy oprogramowanie do akwizycji obrazu jest dostarczone przez producenta CR/DR. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet najlepsze oprogramowanie do akwizycji obrazu nie zastąpi potrzeby posiadania systemu CR/DR najwyższej jakości i rozdzielczości.

Piksele kontra mikrometry

10 pikseli na mm oznacza, że rozdzielczość wynosi 100µm. Licząc w ten sam sposób, rozdzielczość 87µm równa się 11,4 pikseli na mm. Podsumowując, rozdzielczość 87,5 µm jest 14% wyższa niż 10 pikseli na mm.

Uwaga: System folii zapisowych, który zapewnia wysoką rozdzielczość, ale jest ustawiony na niższej rozdzielczości (aby zmniejszyć czas odczytu) daje jakość obrazu nawet o 30% gorszą - zwykle bez świadomości personelu medycznego. 

Badania stałości, które są później przeprowadzane z wysoką rozdzielczością mogą prowadzić do niewłaściwych wniosków. Prosimy zatem, aby zadbać o to, by Państwa system folii zapisowych spełniał wymagania pod względem szybkości oraz jakości.

 

Pytania

 • Jakie systemy zapewniają najlepszą możliwą jakość obrazu, która zapewnia jak najlepszą możliwość diagnozy?
 • Jak obliczyć koszty następcze?
 • Którą technologię, w zależności od potrzeb, wybrać?
 • Który model i producenta wybrać?
 • Jakie oprogramowanie spełni Państwa wymagania?
 • Jak rozkłada się przepływ pracy i godziny pracy między zatrudnionych lekarzy i innych użytkowników?

Techniki zapisu oraz jakość obrazu

 • Jak rozdzielczość, kontrast i dawka wpływa na jakość obrazu systemów CR/DR?
 • Jakie zadanie spełnia oprogramowanie akwizycyjne obrazu, oprogramowanie diagnostyczne i monitor?
 • Czy medyczna karta graficzna w stacji diagnostycznej jest wymagana?
 • Jaki wpływ mają artefakty detektorów i folii zapisowych (np. w wyniku zużycia mechanicznego) na jakość obrazu?

Koszty następcze

 • Ile razy w roku technik będzie się pojawiał?
 • Jak jest obliczany test stałości?
 • Co jest zawarte w umowie o świadczenie usług?
 • Jakie koszty nie są wliczone w cenę umowy o świadczenie usług?
 • Które części eksploatacyjne muszą być wymieniane i kiedy?

Gwarancja

 • Czego dotyczy gwarancja?
 • Kto ponosi koszty, jeśli jakość obrazu nie spełnia wymagań prawnych?
 • Co się dzieje, jeśli obraz nie spełnia wymagań diagnostycznych? 

 

 

Odpowiedzi

Zapraszamy do kontaktu z nami lub naszymi partnerami.

+48 61 22 22 016  /  sales@pergamonmed.pl